YSTRAL GMBH MASCHINENBAU + PROCESSTECHNIK

Niemcy

Factory icon Producent/ Wytwórca

Web icon
Skontaktuj się

Niemcy

Mieszalniki zasysające TDS zasysają proszek, ciecze lub gazy poniżej poziomu do cieczy i jednocześnie homogenizują zawartość zbiornika. Podciśnienie potrzebne do zasysania generowane jest w głowicy mieszającej. Urządzenie jest montowane w zbiorniku od góry za pomocą kołnierza lub belki poprzecznej. Alternatywnie mieszalnik zasysający TDS może pracować na stelażu podnoszącym. Proszek jest zasysany z pojemnika i wprowadzany do cieczy poniżej poziomu poprzez natychmiastowe wymieszanie i zwilżenie. Głowica mieszająca wytwarza niezbędne podciśnienie. Zasysanie proszku bezpośrednio z worka pozwala uniknąć kontaktu z pyłami podczas wprowadzania proszku. Skuteczne mieszanie mikro- i makro całej zawartości pojemnika przy jednoczesnym wprowadzaniu proszku. Pełna wymiana masy i homogeniczność na wszystkich poziomach pojemnika dzięki zasadzie mieszania strumieniowego. Natychmiastowe zwilżenie poniżej poziomu cieczy. Ciecze i gazy mogą być również zasysane.

Niemcy

Intensywne pionowe mieszanie zawartości pojemnika w zakresie mikro i makro. Dodatkowa dyspergacja pierścieni tnących nie jest konieczna. Dzięki optymalnej wydajności dyspergowania, wysokiej wydajności i łatwości obsługi zastosowanych narzędzi mieszających, Dispermix spełnia wysokie wymagania stawiane przez wymagające procesy produkcyjne przy wprowadzaniu cieczy lub proszków do cieczy. Rozdrobnienie aglomeratów i tym samym lepsze zwilżenie proszku cieczą. Różne szerokości szczelin pozwalają na dopasowanie do odpowiedniego zastosowania. Głowica Dispermix generuje dwa różnie ukierunkowane strumienie cieczy. Pionowy strumień częściowy jest kierowany bezpośrednio na dno zbiornika, gdzie jest dzielony i powoduje cyrkulację całej zawartości zbiornika. Drugi strumień częściowy kierowany jest w głowicy Dispermix poziomo i prowadzony przez strefę dyspergacji. Cząsteczki stałe i/lub kropelki są niezawodnie rozdrabniane i równomiernie rozprowadzane.

Niemcy

Mieszalnik strumieniowy YSTRAL spełnia wszelkie wymagania dotyczące kompletnego i jednorodnego wymieszania zawartości pojemnika. Skuteczne mikro- i makro-mieszanie całej zawartości pojemnika bez wprowadzania powietrza. Całkowita wymiana masy na wszystkich poziomach zbiornika dzięki pionowemu mieszaniu. Do 90% użytej energii jest zamieniane na przepływ pionowy - bez rotacji zawartości zbiornika. Nawet z ciężkich osadów dzięki ukierunkowanym prądom wytwarzana jest zawiesina. Obracające się części są zabezpieczone przed niezamierzonym dotknięciem. W przypadku otwartych pojemników nie jest konieczne ich mocowanie. Szybkoobrotowy rotor otoczony statorem generuje skierowany w dół strumień prowadzący, który kieruje strumień cieczy bezpośrednio na dno zbiornika. Strumień dzieli się na dnie zbiornika i generuje przepływ w górę po zewnętrznej ścianie. Na powierzchni strumień cieczy jest kierowany w kierunku dna zbiornika.

Niemcy

Urządzenia dyspergujace YSTRAL-Inline pracują według zasady rotor-stator. Urządzenia dyspergujace jest odpowiednia do produkcji zawiesin, roztworów i emulsji w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Ze względu na wąską szczelinę promieniową pomiędzy rotorem i statorem oraz wysoką prędkość obwodową obracającego się rotora, generowane są bardzo duże gradienty ścinania. Produkt trafia do strefy ścinania przez szczeliny pomiędzy zębami rotora i opuszcza strefę ścinania ponownie przez szczeliny stojana. Ze względu na wielozębową budowę rotora i statora, dalsze siły mechaniczne działają na dyspergowany produkt. Produkt jest prowadzony przez system rotor-stator. Ciecz jest przyspieszana do maksimum przez wewnętrzny pierścień rotora, zwalniany całkowicie na pierścieniu stojana, a następnie ponownie przyspieszana do maksimum przez następny pierścień rotora. W ten sposób cząstki stałe i/lub kropelki są skutecznie rozdrabniane i równomiernie rozprowadzane.

Niemcy

Urządzenie DaiTec oferuje wszelkie zalety technologii Conti-TDS oraz odpowiada potrzebom przemysłu mleczarskiego i spożywczego. Charakteryzuje się ono wzornictwem posiadającym certyfikat 3A oraz stołem podającym proszek ze zintegrowanym lejem na ergonomicznej wysokości roboczej. Jest on podłączony bezpośrednio do zbiorników i gotowy do pracy po wykonaniu kilku prostych czynności. Dzięki silnemu podciśnieniu ssącemu maszyna może oprócz zasysania ze zbiornika zasysać proszek bezpośrednio ze zbiornika proszkowego za pomocą rury ssącej i dyspergować go. Zapewnia ona bezpyłowe opróżnianie pojemnika, transport i podawanie proszku, jego zwilżanie i dyspergowanie. Wolne od aglomeratów, wysoko skoncentrowane, jednorodne i bardzo stabilne dyspersje dzięki wysokiej energii ścinania oraz zwilżania/dyspergacji proszków z wykorzystaniem podciśnienia. Doskonałe właściwości emulgujące - wąskie spektrum wielkości kropli nawet bez homogenizatora wysokociśnieniowego.

Niemcy

Farby i lakiery, masy uszczelniające i izolacyjne, powłoki, masy czekoladowe, produkty mleczarskie, środki higieny osobistej i wiele innych produktów wytwarzanych jest w naszych urządzeniach. Dzięki indywidualnie zbudowanym instalacjom technologicznym można znacznie zwiększyć wydajność i efektywność procesów produkcyjnych. Dostosowane do potrzeb klienta instalacje procesowe są wykorzystywane przez naszych klientów na całym świecie. Dostępne są systemy kontenerowe, które można dowolnie stosować w różnych lokalizacjach, jak również nasze urządzenia całkowicie zmontowane na ramie, stanowiące zautomatyzowane jednostki produkcyjne. Sterowanie recepturami, wizualizacja, ważenie, technika pomiarowa i kontrolna, pojemniki i rurociągi, systemy CIP – wszystkie instalacje są całkowicie montowane w naszym zakładzie. Po przejściu testu w warunkach produkcyjnych są one odbierane przez Państwa. Nasi technicy są dostępni na miejscu przy instalacji, uruchamianiu i serwisowaniu.

Niemcy

Najnowsza generacja wielofunkcyjnych instalacji procesowych YSTRAL PiloTec oferuje Państwu możliwość zastosowania procesów produkcyjnych również w skali laboratorium. W oparciu o technologię Conti-TDS można w jednym etapie roboczym zassać bezpyłowo proszek, zwilżyć go i w warunkach próżniowych zdyspergować. Łatwa wymiana narzędzi umożliwia pracę w innowacyjnym procesie Multi-Z- lub Z-Inline z wysoko precyzyjnymi wielostopniowymi systemami pierścieni tnących. Ustalone procesy i specyficzny wkład energetyczny niezależny od wielkości partii gwarantują doskonałe i stabilne wyniki. Można je łatwo przenieść na skalę produkcyjną – łatwa rozbudowa do instalacji ystral. Modułowa konstrukcja pozwala na rozbudowę do instalacji procesowej PiloTec-Plant z techniką mieszania ystral, systemami do obsługi proszków i płynów, techniką pomiarową i sensoryką, podnośnikami i innymi komponentami modułowymi ystral.

Niemcy

Wysokiej jakości urządzenia dyspergujące YSTRAL pracują na zasadzie rotor-stator o dużym gradiencie ścinania. Niezwykle drobny rozkład ciał stałych (zawiesin) i płynów (emulsji) w mediach płynnych uzyskuje się dzięki doskonale skoordynowanemu współdziałaniu różnych procesów rozdrabniania. Wysokoprecyzyjne narzędzia dyspergujące są indywidualnie dopasowywane do danego zadania. Solidne narzędzia typu rotor-stator z wąską szczeliną radialną zapewniają wysokie gradienty ścinania. Silny efekt dyspergowania uzyskiwany jest dzięki zastosowaniu uderzeń i procesom redukcji ciśnienia o wysokiej częstotliwości. Cząsteczki stałe i/lub kropelki są niezawodnie rozdrabniane i równomiernie rozprowadzane. Różne pary wirnik-stator pozwalają na dostosowanie do potrzeb. Brak obracającej się zawartości zbiornika – nie powstają wiry i nie dochodzi do napowietrzania. Brak obracającego się wałka i narzędzi dyspergujących. Dyspergacja szarży bezp. w pojemniku.

Niemcy

Duży potencjał racjonalizacji dzięki połączeniu różnych etapów procesu w jednym urządzeniu: Zminimalizowany zostaje czas produkcji, niektóre podprocesy są całkowicie eliminowane a koszty produkcji obniżane. Urządzenie YSTRAL Conti-TDS działa na zasadzie dyspergera Inline firmy YSTRAL. Specjalny system rotor-stator generuje wysokie podciśnienie i zasysa proszek bezpośrednio do cieczy bez pyłu i bez strat. Zassany proszek jest natychmiast dyspergowany i poddawany silnemu ścinaniu. Czysty proces produkcyjny dzięki bezpyłowemu i bezstratnemu podawaniu proszków - nawet proszków trudnych do zwilżenia, lepkich lub pylistych. Zasysanie i dyspergowanie proszków bezpośrednio z silosu (przez lejek buforowy), z big-baga, lejka, worka, beczki itp. Zoptymalizowany rezultat to lepsze rozprowadzenie, większa skuteczność surowców i wyższa jakość produktu.

Niemcy

Elastyczność w produkcji chemicznej, spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej. Przy pomocy tylko jednej maszyny można produkować różne produkty i ilości produktów korzystając z najbardziej odpowiedniego narzędzia. Trzpień narzędzia można odłączyć od napędu kilkoma ruchami, np. do czyszczenia, podczas gdy dalsza praca odbywa się przy użyciu drugiego trzpienia. Trzpień narzędzia posiada zamontowany oddzielnie od silnika wał, który jest napędzany przez połączenie wtykowe. Dodatkowo, możliwość dodania ruchomej podstawy podnoszącej zapewnia dodatkowe możliwości. Serie X50, X100 i X200 obejmują szarże o objętości od 5 do 2.000 l. Adapter X100/X50 umożliwia produkcję w zakresie od 5 do 1.000 l przy pomocy urządzenia X100. Dzięki łatwej wymianie trzpieni można wykonywać mieszanie strumieniowe, dyspergowanie z mieszaniem, dyspergowanie, zasysanie proszków i ich zwilżanie.

Domain icon Producent/ Wytwórca

YSTRAL GMBH MASCHINENBAU + PROCESSTECHNIK

Wettelbrunner Str. 7

79282 Ballrechten-Dottingen - Niemcy

N° VAT
Skontaktuj się