JS INTEGRAL SP. Z O.O. - producer of control cabinets, control panels, metal enclosures

Polska

Factory icon Producent/ Wytwórca

JS INTEGRAL SP. Z O.O.
Web icon
17 Produkty

Polska

Zweryfikowane przez Europages

JS INTEGRAL produkuje szafy sterownicze i automatyki na zlecenie Klienta, według dostarczonej dokumentacji (elektrycznej i mechanicznej), ze szczególnym uwzględnieniem norm PN-EN, w tym norm górniczych. Produkowane przez nas szafy sterownicze są stosowane do: • sterowania pracą silników, wentylatorów, pomp, urządzeń klimatyzacji, i innych urządzeń elektrycznych • rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przepięć i przeciążeń • zarządzania - monitorowania, kontroli i sygnalizacji parametrów pracy maszyn i urządzeń, oraz procesów technologicznych w przemyśle i energetyce • realizacji funkcji sterowania i monitoringu w systemach BMS i HVAC

Poproś o wycenę

Polska

Zweryfikowane przez Europages

JS INTEGRAL wykonuje pulpity sterownicze do maszyn samojezdnych, w szczególności: • pulpity sterowniczo-sygnalizacyjne • pulpity operatorów maszyn • skrzynki sterownicze według dostarczonej dokumentacji (elektrycznej i mechaniczne), z uwzględnieniem obowiązujących norm PN-EN, w tym norm górniczych. Uzupełnienie asortymentu stanowią wiązki przewodów elektrycznych do maszyn, wykonywane zgodnie z dokumentacją Klienta. Produkowane przez nas pulpity sterownicze wykorzystywane są do: • sterowania / kierowania maszynami samojezdnymi • monitorowania parametrów pracy maszyn (zużycie paliwa, czas pracy, ciśnienie i temperatura płynów eksploatacyjnych, klimatyzacja i inne) • zabezpieczania elementów wykonawczych maszyn oraz zainstalowanych urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń

Poproś o wycenę

Polska

Zweryfikowane przez Europages

JS INTEGRAL wykonuje pulpity sterownicze do maszyn i urządzeń stacjonarnych, w szczególności: • pulpity sterowniczo-sygnalizacyjne • pulpity operatorów maszyn i urządzeń • skrzynki lokalnego sterowania zgodnie z dostarczoną przez Klienta dokumentacją (elektryczną i mechaniczną), ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących norm PN-EN, w tym norm górniczych. Produkowane przez nas pulpity sterownicze wykorzystywane są do: • sterowania pracą oraz monitorowania parametrów pracy maszyn i urządzeń stacjonarnych • wizualizacji procesów technologicznych w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych i ciągach technologicznych • zabezpieczania elementów wykonawczych maszyn oraz zainstalowanych urządzeń elektrycznych oraz przed skutkami zwarć, przepięć i przeciążeń

Poproś o wycenę

Polska

Zweryfikowane przez Europages

Złącza kablowo-pomiarowe

Poproś o wycenę

Polska

Zweryfikowane przez Europages

Szafy i skrzynki kablowe – górnicze

Poproś o wycenę

Polska

Zweryfikowane przez Europages

Skrzynki zaciskowe

Poproś o wycenę

Polska

Zweryfikowane przez Europages

Rozdzielnice mieszkaniowe

Poproś o wycenę

Polska

Zweryfikowane przez Europages

JS Integral wykonuje obudowy szaf sterowniczych i automatyki na zlecenie Klienta, zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną lub na podstawie uzgodnień, z uwzględnieniem wymagań norm PN-EN, w tym norm górniczych. Zastosowanie • do zabudowy aparatury elektrycznej: rozdzielczej, zabezpieczającej, sygnalizacyjnej, sterowniczej, kontrolnej, pomiarowej, i innej • do zabudowy aparatury elektronicznej i elementów automatyki, w tym: sterowników logicznych PLC i innych urządzeń do sterowania, wizualizacji i monitorowania procesów pracy w systemach BMS i HVAC • do zapewnienia wysokiego stopnia ochrony zabudowanej aparatury przed uszkodzeniami mechanicznymi, zapyleniem lub zalaniem

Poproś o wycenę

Polska

Zweryfikowane przez Europages

W grupie produktów Obudowy Metalowe, obudowy pulpitów sterowniczych do maszyn samojezdnych stanowią podgrupę w znacznym stopniu zróżnicowaną pod względem konstrukcyjnym. Obudowy wykonywane są zgodnie z dokumentacją Klienta lub na podstawie uzgodnień, z uwzględnieniem wymagań odpowiednich norm PN-EN, w tym norm górniczych. Produkowane przez nas obudowy przeznaczone są do budowy pulpitów operatorów maszyn, pulpitów sterowniczo-sygnalizacyjnych i skrzynek sterowniczych stanowiących wyposażenie maszyn samojezdnych stosowanych w: • górnictwie rud metali, w szczególności rud miedzi • przemyśle wydobywczym surowców mineralnych • budownictwie tunelowym • budownictwie infrastrukturalnym w robotach budowlanych, drogowych, w pracach ziemnych i innych

Poproś o wycenę

Polska

Zweryfikowane przez Europages

JS Integral wykonuje obudowy pulpitów sterowniczych do maszyn i urządzeń stacjonarnych na zlecenie Klienta, zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną lub na podstawie uzgodnień, z uwzględnieniem wymagań norm PN-EN, w tym norm górniczych. Obudowy produkowane przez naszą firmę przeznaczone są do budowy pulpitów operatorskich maszyn i urządzeń, pulpitów sterowniczo-sygnalizacyjnych i skrzynek lokalnego sterowania, stanowiących wyposażenie maszyn i urządzeń stacjonarnych stosowanych w: • górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego • przemyśle wydobywczym i przetwórstwie surowców mineralnych • różnych dziedzinach przemysłu wytwórczego, w tym do produkcji materiałów budowlanych • obiektach infrastrukturalnych i innych

Poproś o wycenę

Domain icon Producent/ Wytwórca

JS INTEGRAL SP. Z O.O.

Racula - Ruciana 10

66-004 Zielona Góra - Polska

Skontaktuj się