usuwanie azbestu - Usuwanie azbestu, usuwanie izolacji, utylizacja azbestu

Skontaktuj się

Opis

Specjalistyczne prace demontażu i usuwania azbestu. Rekultywacja zanieczyszczonego gruntu.