rachuba płac 2017 - nowa kwota wolna (i zmniejszająca)

Skontaktuj się

Opis

Od 1 I 2017 obowiązuje nowa skala podatku od dochodów osobistych PIT: pozostają dwa przedziały podatku (18% i 32%) oraz rozgraniczający je próg 85,528.- PLN. Zmiana kwoty zmniejszającej zamiast dotychczasowych minus 556.02 PLN w pierwszym przedziale i plus 14,839.02 PLN w drugim - mamy rozbudowany algorytm, bo zmienia się ona wraz z dochodem. Teraz podatek zaczyna się płacić powyżej 6,600 PLN, maleje liniowo do "starej" kwoty 3,091 PLN przy dochodzie 11,000 PLN, utrzymuje się bez zmiany (3,091 PLN) aż do granicy pierwszego przedziału skali (dochód 85,528 PLN). W drugim przedziale maleje liniowo od 3,091 PLN przy dochodzie 85,528 PLN aż do zera przy dochodzie 127,000 PLN; powyżej 127,000 PLN dochodu kwoty wolnej nie ma (wynosi zero - płaci się PIT od całego dochodu). Prawda, jakie to proste?