promienniki do dużych obiektów - elektryczne promienniki podczerwieni ze wszystkich jej zakresów IR-A, IR-B, IR-C

Skontaktuj się

Opis

Typoszereg promienników Solart Standard o największym współczynniku emisji fali IR. warunki zastosowania określone specjalistycznym programem obliczeniowym .