Opis

Typoszereg promienników Solart Standard o największym współczynniku emisji fali IR. warunki zastosowania określone specjalistycznym programem obliczeniowym .

Biura opracowań projektów przemysłowych