powitania telefoniczne, zapowiedzi do centrali - http://www.lektoriusz.pl/powitania-telefoniczne.html

Skontaktuj się

Opis

Nagrania zapowiedzi telefonicznych, nagrania głosu do systemów IVR, powiadomień głosowych, powitań do automatycznej sekretarki, zapowiedzi do telefonii voip, central telefonicznych,infolinii, nagrania do poczty głosowej oraz wszelkich komunikatów. Inne realizowane zapowiedzi głosowe: systemy ostrzegawcze, alarmowe, autobusy, windy.