The B2B sourcing platform
  • Europages
  • >
  • odwrotne obciążenie VAT budowlanka 2017

odwrotne obciążenie VAT budowlanka 2017

pomożemy fakturować i rozliczać faktury

Opis

Od 1 I 2017 obowiązywać będzie mechanizm tzw. odwrotnego obciążenia dla branży budowlanej. Dotyczy to (wiekszości)usług wykonywanych pomiędzy czynnymi podatnikami VAT gdy wykonujący usługę jest podwykonawcą. Wystawia on wtedy fakturę bez VAT, ale z adnotacją "odwrotne obciążenie". To nabywca nalicza VAT i ujmuje go w swojej deklaracji jednoczesnie po stronie sprzedaży oraz po stronie zakupów.

Strona internetowa