drogi ekologiczne z zastosowaniem polimerów - ekologiczne drogi z polimerów

Opis

Nowy system PROROAD™ jest płynnym, wielofunkcyjnym jedno składnikowym dodatkiem (dwa procesy: stabilizacja gruntu a potem skraplanie bitumiczną wodno-asfatlową mieszanką wraz z grysem), który miesza się z wodą dla ustabilizowania różnego rodzaju gleb w krajach o różnych potrzebach i w których występują różne warunki. Ciężar właściwy dla polimeru stabilizacyjnego PROROAD WATERPROOF wynosi 1,4kg/1 litr. PROROAD™ może być stosowany na wszystkie rodzaje gleby (najlepiej piaszczyste i ziarniste) mogą być zagęszczane poprzez ten produkt pod warunkiem zawierania w całej swojej objętości min. 15% kruszywa (uziarnienie o średnicy w przedziale 0,068-2,0 mm). Najbardziej odpowiednią jest gleba z drobnym kruszywem (gleby piaszczyste – przeważająca powierzchnia Polski). Mniej korzystne są gleby z grubego kruszywa. Natomiast gleba z zawartością iłów i gliny oraz poniżej 15 % składu kruszywa w uziarnieniu 0,068-2,0 mm w 1 m3 gleby ..http://www.proroad.com.pl