Opis

Pomoc prawa adwokata obejmująca prawo cywilne, a więc dotycząca obszaru związanego z prawem własności przede wszystkim nieruchomości. Będą to takie kwestie jak dotyczące m.in. - wszelkich spraw związanych z wykonywaniem i ochroną prawa własności nieruchomości w tym z tytułu uzyskiwania odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego, - zniesieniem współwłasności nieruchomości także w wyniku spadkobrania, - uzyskaniem odszkodowania, - ustanowieniem, ograniczeniem, zniesieniem służebności gruntowych, w tym zwłaszcza służebności przesyłu oraz służebności drogi koniecznej, - obciążeniem nieruchomości z tytułu hipoteki, - przewłaszczeniem nieruchomości na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnej, - zasiedzeniem nieruchomości tudzież jej rozgraniczeniem, W przeważającej mierze sprawy cywilne obejmują szeroki zakres zagadnień i problemów związanych z obrotem prawnym dotyczącym nieruchomości, a więc: zbywaniem,obciążaniem, zastawianiem, podziałem gruntów.

Doradztwo dla przedsiębiorstw
  • prawnik nieruchomości
  • kancelaria prawo nieruchomości
  • adwokat obsługa ustanawiania służebności w tym służebności przesyłu

Potrzebujesz informacji od sprzedawcy?

Podziel się na: