Wymienniki ciepła powietrze/powietrze dla przemysłu

AirToAir

Opis

W wielu procesach przemysłowych gorące spaliny lub gaz są wydmuchiwane do atmosfery bez wykorzystywania energii cieplnej. Jednak w kontekście wyższych kosztów energii i ograniczeń dotyczących emisji CO2 firmy muszą usprawnać swoje procesy. Pierwszym krokiem jest najczęściej realizacja systemu odzyskiwania ciepła odpadowego - w tym przypadku oznacza to wstępne podgrzanie świeżego powietrza przez wydmuchiwane powietrze. Wymienniki ciepła Kelvion AirToAir są pierwszym wyborem do tego celu. Tak to działa: Ciepłe powietrze z procesu przepływa przez cienkościenne rurki, schładza się i skrapla. Zimne, świeże powietrze przepływające wewnątrz rur jest nagrzewane przez powietrze wylotowe, a następnie doprowadzane do procesu - realizując efektywny odzysk ciepła. Wymienniki ciepła AirToAir są zaprojektowane zarówno jako prosty przepływ krzyżowy, jak i przeciwprądowy z komorą nawrotną. Ponieważ stosowana jest stal nierdzewna, kondensacja wody nie stanowi problemu.

Wymienniki ciepła
  • Technika klimatyzacyjna
  • Technologia chłodzenia
  • Rurowe wymienniki ciepła

Inne produkty tej firmy