Kancelaria Adwokacka Mariusza Wysockiego oferuje Państwu szeroki zakres świadczonych usług:
* prawo ubezpieczeniowe:
- dochodzenie odszkodowań za szkody wyrządzone osobom i ich mienia
- dochodzenie roszczeń i odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu, zdarzenia losowe oraz błędy w sztuce lekarskiej
- reprezentacja w trakcie toczących się postępowań likwidacyjnych
- reprezentacja w postępowaniu cywilnym przed sądami
- reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach karnych przeciwko sprawcom wypadku
* prawo gospodarcze i handlowe:
- działalność gospodarcza i s.c.
- prawo spółek handlowych
- umowy związane z obrotem gospodarczym
- postępowanie w sprawach egzekucji należności
- prawo upadłościowe i naprawcze
- zamówienia publiczne
* prawo rodzinne:
- sprawy o rozwód i separację, podział majątku wspólnego
- unieważnienie małżeństwa
- sprawy o alimenty
- sprawy o zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
- sprawy związane z władzą rodzicielską
- sprawy o przysposobienie
- sprawy o ubezwłasnowolnienie
- postępowanie w sprawach nieletnich
* prawo karne:
- reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym
- obrona w postępowaniu sądowym
- reprezentowanie pokrzywdzonego, w tym jako oskarżyciela posiłkowego i prywatnego
- postępowanie w sprawach o wykroczenia
* prawo cywilne i pozostałe:
- prawo rzeczowe, umowy konsumenckie, windykacja wierzytelności, sprawy spadkowe, prawo własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji
- prawo: pracy i ubezpieczeń społecznych, lokalowe,

 Dodatkowe informacje

Kluczowe cyfry

Przedsiębiorstwo nie podało tych informacji.

Organizacja
  • Działalność podstawowa Działalność podstawowa Usługi dostawcze
Rynki i strefy wymiany
Obsługiwane strefy

Przedsiębiorstwo nie podało tych informacji.

Przedsiębiorstwo nie podało tych informacji.

Przedsiębiorstwo nie podało tych informacji.

Informacje handlowe
Incotermes

Przedsiębiorstwo nie podało tych informacji.

Sposoby płatności

Przedsiębiorstwo nie podało tych informacji.

Banki

Przedsiębiorstwo nie podało tych informacji.

Branża

Słowa kluczowe związane z przedsiębiorstwem
  • Doradztwo prawne
  • Szkody i odszkodowania
  • Rozwody
  • Kapitalizacja rent odszkodowawczych
  • Podział majątku
Strona dla Twojej firmy Widzisz to? Twoi potencjalni klienci też
Dołącz do nas, by stać się widocznym na stronie EUROPAGES.
Dodaj moją firmę

EUROPAGES poleca również

107 fv