WYSOCKI MARIUSZ. KANCELARIA ADWOKACKA

Polska

Office Building Outline icon Usługi dostawcze

WYSOCKI MARIUSZ. KANCELARIA ADWOKACKA
Web icon
Skontaktuj się

Kancelaria Adwokacka Mariusza Wysockiego oferuje Państwu szeroki zakres świadczonych usług: * prawo ubezpieczeniowe: - dochodzenie odszkodowań za szkody wyrządzone osobom i ich mienia - dochodzenie roszczeń i odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu, zdarzenia losowe oraz błędy w sztuce lekarskiej - reprezentacja w trakcie toczących się postępowań likwidacyjnych - reprezentacja w postępowaniu cywilnym przed sądami - reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach karnych przeciwko sprawcom wypadku * prawo gospodarcze i handlowe: - działalność gospodarcza i s.c. - prawo spółek handlowych - umowy związane z obrotem gospodarczym - postępowanie w sprawach egzekucji należności - prawo upadłościowe i naprawcze - zamówienia publiczne * prawo rodzinne: - sprawy o rozwód i separację, podział majątku wspólnego - unieważnienie małżeństwa - sprawy o alimenty - sprawy o zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa - sprawy związane z władzą rodzicielską - sprawy o przysposobienie - sprawy o ubezwłasnowolnienie - postępowanie w sprawach nieletnich * prawo karne: - reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym - obrona w postępowaniu sądowym - reprezentowanie pokrzywdzonego, w tym jako oskarżyciela posiłkowego i prywatnego - postępowanie w sprawach o wykroczenia * prawo cywilne i pozostałe: - prawo rzeczowe, umowy konsumenckie, windykacja wierzytelności, sprawy spadkowe, prawo własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji - prawo: pracy i ubezpieczeń społecznych, lokalowe, kanoniczne, europejski

Dane firmy

Organizacja

  • Działalność podstawowa
    Usługi dostawcze

Słowa kluczowe związane z przedsiębiorstwem

  • Doradztwo prawne
  • Szkody i odszkodowania
  • Rozwody
  • Kapitalizacja rent odszkodowawczych
  • Podział majątku
Office Building Outline icon
Strona dla Twojej firmy
Widzisz to? Twoi potencjalni klienci też Dołącz do nas, by stać się widocznym na stronie Europages.