LINGUAVOX SL LINGUAVOX SL - Verified by Europages

Hiszpania

Usługi tłumaczeń stron internetowych

Usługi lokalizacji stron internetowych

Opis

Dział lokalizacji stron internetowych LinguaVox może tłumaczyć statyczne i dynamiczne strony internetowe i pracować z większością formatów plików sieciowych, takich jak .htm i .html (Hypertext Markup Language Files), .asp (Active Server Page), .aspx (Active Server Page Extended File), .php (Hypertext Preprocessor File), .css (Certificate Signing Request File), .js (JavaScript File), .cfm (ColdFusion Markup File), .csr (Certificate Signing Request File), .dcr (Shockwave Media File), .dwt (Dreamweaver Web Page Template), .jsp (Java Server Page), .opml (Outline Processor Markup Language File), .psp (PL/SQL Server Page), .rss (Rich Site Summary), .rt (RealText Streaming Text File), .shtml (Server Side Include HTML File), .wml (Wireless Markup Language File), .xhtml (Extensible Hypertext Markup Language File), WordPress, Joomla, Drupal, Prestashop itp.

  • Usługi tłumaczeń stron internetowych
  • tłumaczenie stron internetowych

Podobne produkty tej firmy

Inne produkty tej firmy