LINGUAVOX SL LINGUAVOX SL - Verified by Europages

Hiszpania

Usługi tłumaczeń prawnych

Tłumacze prawni

Opis

W LinguaVox pracujemy ze specjalistami w dziedzinie tłumaczeń prawnych, którzy mogą pomóc w tłumaczeniu twych dokumentów w następujących dziedzinach: prawo administracyjne, prawo antytrustowe (konkurencja), prawo bankowe, prawo upadłościowe i praw wierzyciela - dłużnika, prawo biznesowe, prawo cywilne, arbitraż handlowy, prawo ładu korporacyjnego i zgodności, prawo korporacyjne, prawo energetyczne, prawo środowiskowe, prawo rodzinne, prawo o grach, prawo opieki zdrowotnej, prawo imigracyjne, prawo ubezpieczeniowe, prawo własności intelektualnej, prawo pracy i zatrudnienia, spory sadowe, prawo fuzji i przejęć, prawo patentowe, prawo uszczerbku zdrowotnego, prawo do prywatności, prawo kapitału prywatnego, obrona publiczna, prawo nieruchomości i własności, prawo papierów wartościowych, prawo podatkowe, prawo administracyjne majątku powierniczego, prawo administracyjne, prawo antytrustowe (konkurencja), prawo bankowe, prawo upadłościowe i praw wierzyciela - dłużnika, prawo biznesowe, prawo cywilne, arbitraż handlowy, prawo ładu korporacyjnego i zgodności, prawo korporacyjne, prawo energetyczne, prawo środowiskowe, prawo rodzinne, prawo o grach, prawo opieki zdrowotnej, prawo imigracyjne, prawo ubezpieczeniowe, prawo własności intelektualnej, prawo pracy i zatrudnienia, spory sadowe, prawo fuzji i przejęć, prawo patentowe, prawo uszczerbku zdrowotnego, prawo do prywatności, prawo kapitału prywatnego, obrona publiczna, prawo nieruchomości i własności, prawo papierów wartościowych, prawo podatkowe, prawo administracyjne majątku powierniczego itp.

  • Usługi tłumaczeń prawnych
  • tłumaczenie prawne
  • tłumacz prawny

Inne produkty tej firmy