Urządzenie do odwijania taśmy przenośnikowej - Typ 12-180

Skontaktuj się

Opis

Urządzenie do odwijania taśmy przenośnikowej typ 12-180 (wersja I) przeznaczone jest do odwijania taśmy przenośnikowej o szerokości 1400 mm z bębnów nawojowych na spąg wyrobiska. Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładach górniczych, w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Informacje o produkcie

Nośność całkowita
18 000 kg
Maksymalna średnica bębna z taśmą
2000 mm

Dokumenty