Talerzyki do stopek wahliwych antystatyczne - K0415

Skontaktuj się

Opis

Materiał: Talerzyk – termoplast wzmocniony granulatem szklanym. Podkładka antypoślizgowa – elastomer termoplastyczny. Wersja: czarny. Wskazówka do zamówienia: Jeśli stopka ma być dostarczona w stanie zmontowanym, to w zamówieniu należy dopisać słowo „zmontowane” na końcu numeru zamówienia. (np. K0415.1030 i K0421.060151 zmontowane). Wskazówka: Stopki wahliwe składają się z talerzyka i trzpienia gwintowanego wzgl. głowicy kulowej. Każdy talerzyk można zestawić z każdym trzpieniem bądż głowicą kulową. Podkładka antypoślizgowa pochłania wibracje i zabezpiecza przed ślizganiem. Dobór trzpieni gwintowanych – patrz K0421. Odpowiednie główki – patrz K0422. Bezpieczeństwo: Produkty ESD mogą być stosowane także w urządzeniach, częściach i systemach ochronnych w strefach zagrożenia wybuchem. Stosowanie tych produktów ESD pozwala zapobiec elektrostatycznym wyładowaniom iskrowym, a przez to możliwemu zapaleniu gazów i pyłów, które w zamkniętych pomieszczeniach może prowadzić do wybuchu. Aby...