TERMOIZOLACJE

Taśmy, tkaniny i tektury termoizolacyjne, wyroby formowane próżniowo - CV

Opis

Hasłem naszych czasów jest racjonalne gospodarowanie energią. Wykładnikiem postępu technicznego dla użytkownika jest stosowanie nowoczesnych izolacji termicznych. Wyroby nasze charakteryzują się : - ogniotrwałością do 1500 0C - niską gęstością pozorną do 1,5 g/cm3 - porowatością otwartą od 40% do 85% - niskim współczynnikiem przewodności cieplnej poniżej 0,6 W/mK Różnorodne technologie GAMBIT Lubawka Sp. z o.o. gwarantują znakomitą produkcję asortymentu takiego jak: 1. Szczeliwa i sznury plecione 2. Tkaniny, taśmy tkane i plecione 3. Mieszki, rękawy plecione i zszyte z taśm 4. Tektury 5. Płyty i kształtki formowane próżniowo

Izolacja termiczna - materiały
  • taśmy termoizolacyjne
  • materiały termoizolacyjne

Inne produkty tej firmy