Systemy KZR INiG, ISCC, REDcert - Systemy zrównoważonego rozwoju KZR INIG, REDcert EU/2, ISCC

Skontaktuj się

Opis

Wdrożenia i szkolenia z zakresu systemów zrównoważonego rozwoju biomasy (zbóż), olejów roślinnych i biokomponentów. Zgodność z wymogami nowych przepisów prawa (dyrektywa 2009/28 oraz ustawa o biopaliwach i biokomponentach ciekłych) oraz systemów KZR INiG, ISCC, REDcert, 2Bsvs, NTA 8080. Wyliczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG). Więcej szczegółów dostępne na stronie: www.certyfikacja-biopaliw.pl - wdrożenia systemów KZR INiG, ISCC, REDcert - szkolenia dla auditorów, pełnomocników - audity zgodności, przed re-certyfikacją - weryfikacje bilansów masy - obliczenia emisji gazów cieplarnianych Pomożemy Ci przygotować się do certyfikacji z systemu KZR INiG, ISCC EU/DE i REDcert EU/DE. Skontaktuj się z nami, zaprojektujemy optymalną dla Twojej firmy procedurę i dokumentację, pomożemy w doborze jednostki certyfikującej oraz w formalnościach z tym związanych. Posiadamy program komputerowy nadzorujący bilans masy.