The B2B sourcing platform

Spektrometr iskrowy OE750

spektrometr OES do analizy składu chemicznego metali

Opis

Spektrometry iskrowe serii OE to najnowsze analizatory metali OES. Spektrometry serii OE identyfikują nie tylko pełne spektrum pierwiastków w metalu ale oferują również jedne z najniższych granic wykrywalności. Zarówno OE750 jak i OE120 zawiera najnowocześniejsze detektory półprzewodnikowe i nową koncepcję optyczną (cztery zgłoszone patenty). Dzięki temu analizatory Hitachi OES ma najwyższą rozdzielczość optyczną w swojej klasie. Spektrometry iskrowe OE750 oraz OE720 zostały zaprojektowane z myślą o wysoce efektywnej i niezawodnej wydajności. Rozszerzony zakres długości fal i zoptymalizowane sprzężenie plazmowe gwarantują precyzyjną identyfikację i analizę śladową najważniejszych pierwiastków, takich jak azot w stali, fosfor w aluminium. Elementy stopowe oraz pierwiastki śladowe i niepożądane mogą być bezpiecznie analizowane z granicami wykrywalności w najniższym zakresie ppm. Kompaktowa i solidna konstrukcja pozwala na instalację OE750w prawie każdym środowisku przemysłowym.

Strona internetowa