Spawanie stali -

Web icon
Skontaktuj się

Opis

Nasza firma spełnia wymagania jakości normy PN-EN 1090-1 dotyczące spawania materiałów metalowych oraz posiada certyfikat zarządzania jakością w spawalnictwie ISO 3834-2 Nasi spawacze posiadają uprawnienia do spawania takimi metodami jak: MAG 135 – spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych MAG 136 – spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym MAG 138 – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym SAW 121 - spawanie łukiem krytym pod topnikiem Spawamy metodami: MAG: Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych SAW: Spawanie łukiem krytym