The B2B sourcing platform

Serwis i przeglądy spektrometrów iskrowych OES - autoryzowany serwis HITACHI

Opis

Prace diagnostyczne lub naprawcze Okresowy przegląd konserwacyjny Adjustacja systemu lub przedłużenie krzywych charakterystycznych Kalibracja systemu na serwisowym zestawie wzorców z wydaniem zaświadczenia Szkolenie operatorskie