Sedicanter® firmy Flottweg

Wirówka dekantacyjna do miękkiego osadu

Opis

Sedicanter® firmy Flottweg oddziela fazę stałą od cieczy. Cecha szczególna: Fazy stałe pochodzą z miękkiego lub płynnego osadu. Typowe zastosowania urządzenia Sedicanter® to „miękkie produkty”: ► biomasy, zawiesiny drożdży i białka ► wywary fermentacyjne i retentaty UF ► płyny czyszczące CIP i pozbawione frakcji grubej osady czynne ► produkty uboczne wytwarzania soków owocowych i surowce roślinne ► oddzielanie mydła z procesów rafinacji ropy naftowej. Właściwości techniczne urządzenia Sedicanter® firmy Flottweg: ► Oddzielanie bardzo trudno sedymentującej fazy stałej dzięki przyspieszeniom dochodzącym do 10 000 x g. ► Higieniczna konstrukcja umożliwiająca zastosowanie w biotechnologii. ► Elastyczność przy zmiennym składzie doprowadzanego produktu dzięki przestawnej tarczy skórującej. ► Gazoszczelna eksploatacja dzięki uszczelnieniu przestrzeni oddzielania od otaczającego powietrza poprzez zastosowanie gazu obojętnego.

Filtracja - aparaty i urządzenia
  • Wirówka dekantacyjna
  • oddzielanie biomasy
  • przeróbka zawiesin

Cechy charakterystyczne wyrobu

Higieniczna konstrukcja Indywidualne dostosowanie
Napęd Simp Drive®
Przestawna tarcza skórująca Indywidualne dostosowanie
Gazoszczelna konstrukcja Indywidualne dostosowanie
Automatyzacja Indywidualne dostosowanie
Boksyt Touch control
Zabezpieczenie przed zużyciem przez ścieranie Indywidualne dostosowanie

Inne produkty tej firmy