SZCZELIWA PLECIONE

Szczeliwa plecione do uszczelnień dławnic pomp i armatur.

Opis

Szczeliwa plecione są najczęściej stosowanymi uszczelnieniami dławnic pomp i armatur przemysłowych. Łatwość ich stosowania, uniwersalność, trwałość oraz relatywnie niska cena powodują, mimo rosnącej liczby rozwiązań alternatywnych, stałe zainteresowanie użytkowników tym typem uszczelnień. Wprowadzenie osiągnięć inżynierii materiałowej, nowych materiałów oraz wciąż bardziej wyspecjalizowanych kompozycji materiałowych i konstrukcyjnych, pozwalają przy zachowaniu prawidłowego montażu i eksploatacji uzyskiwać coraz lepsze i trwalsze uszczelnienia.

Materiały uszczelniające
  • przemysłowe uszczelnienia techniczne
  • uszczelki
  • uszczelnienia bez azbestu

Podobne produkty tej firmy

Inne produkty tej firmy