Rurowe wymienniki ciepła (podgrzewacze miazgi)

do termicznej obróbki produktów o wysokiej lepkości jak i z cząstkami stałymi

Opis

Wymiennik rurowy B&P jest urządzeniem zbudowanym na zasadzie wymiennika „rura w rurze“. Medium grzewcze (gorąca woda) jest przygotowywane za pomocą pary w podgrzewaczu wstępnym. Jest wprowadzane w obieg przez pompę wirnikową do zewnętrznej rury wymiennika. Produkt płynie w przeciwprądzie w wewnętrznej rurze modułu wymiennika i jest podgrzewany przez gorącą wodę do temperatury zadanej. Po tym jak woda oddaje swoje ciepło, płynie z powrotem do pompy wirnikowej i znowu jest podgrzewana. Zalety: - Efektywne podgrzewanie produktu - Wysoka wydajność - Zajmuje niewiele miejsca - Łatwe w konserwacji Opcje: - Izolacja: wełna mineralna, Armaflex, płyty izolacyjne (pełna izolacja) Zakres dostawy: - Wymiennik ciepła (Podgrzewacz miazgi) - Stacja przygotowania wody grzewczej - Pompa cyrkulacyjna gorącej wody - Orurowanie - Zawór regulatora pary - Zawór bezpieczeństwa - Szafa sterownicza ze zintegrowanym sterowaniem

Wymienniki ciepła
  • rurowy wymiennik ciepła
  • podgrzewacz miazgi owocowej
  • rurowe podgrzewacze miazgi

Cechy charakterystyczne wyrobu

Wydajność 3 do 60 t/h
System grzewczy para – woda (Δ t) max. podwyższenie temperatury Δ 25-85ºC
Pompa wirnikowa 3-7 kW
Ciśnienie pary do 4 bar
Ciśnienie powietrza 6-8 bar
Zużycie pary ok. 2 t/h (miazga jabłkowa 30t/h, Δ 20ºC, przy 2bar)
Wymiary/ urządzenie 30 t/h ok. 8m x 0,9m x 2,6m
Materiały stal szlachetna AISI 304 / opcja AISI 316L

Dokumentacja dodatkowa

Dokumenty PDF

Inne produkty tej firmy