Pulpity sterownicze do maszyn i urządzeń stacjonarnych

Opis

JS INTEGRAL wykonuje pulpity sterownicze do maszyn i urządzeń stacjonarnych, w szczególności: • pulpity sterowniczo-sygnalizacyjne • pulpity operatorów maszyn i urządzeń • skrzynki lokalnego sterowania zgodnie z dostarczoną przez Klienta dokumentacją (elektryczną i mechaniczną), ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących norm PN-EN, w tym norm górniczych. Produkowane przez nas pulpity sterownicze wykorzystywane są do: • sterowania pracą oraz monitorowania parametrów pracy maszyn i urządzeń stacjonarnych • wizualizacji procesów technologicznych w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych i ciągach technologicznych • zabezpieczania elementów wykonawczych maszyn oraz zainstalowanych urządzeń elektrycznych oraz przed skutkami zwarć, przepięć i przeciążeń

Elektroniczne tablice i ekrany informacyjne
  • pulpit sterowniczy
  • pulpity elektryczne
  • elektryczne panele sterowania

Inne produkty tej firmy