Prętystal 30HGSA, 30ChGSA, 35HGS - Pręty ciągnione, walcowane i kute

Skontaktuj się

Opis

Firma oferuje pręty walcowane i ciągnione w gatunkach 30HGSA, 30ChGSA, 35HGSA według PN or az GOST