Opis

Kancelaria prowadzi obsługę spraw pracowniczych i ubezpieczeń społecznych dla swoich klientów. Wykonywane usługi prawne są na rzecz pracodawców oraz samych pracowników. Obejmują reprezentację w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pracodawcy bądź pracownika w zaistniałych sporach dotyczących istnienia tytułu ubezpieczenia społecznego oraz stosunku pracy tudzież innych sporach mających swe źródło w istniejącym między stronami stosunku pracy. Świadczone usługi dotyczą także doradztwa prawnego dla pracowników i pracodawców jak chociażby opiniowania projektów umów o pracę, wypowiedzenie zmieniającego umowę o pracę i płacę, regulaminów wynagradzania pracowników, projektów porozumienia zmieniającego umowę o pracę, odwołań od wypowiedzenie umowy o pracę. Dodatkowo uwagę adwokat skupia na udzielaniu pomocy ubezpieczonym dochodzącym świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego od Z.U.S., jak: prawo do renty i emerytury, odszkodowanie z tytułu uszczerbku doznanego w wyniku wypadku przy pracy.

Doradztwo dla przedsiębiorstw
  • adwokat prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • odwołania od decyzji wydanych przez Z.U.S.
  • obsługa spraw pracowniczych i ubezpieczeniowych

Potrzebujesz informacji od sprzedawcy?

Podziel się na: