Pomoc prawa w sprawach karnych. - Sprawy karne i karnoskarbowe - pomoc prawna

Skontaktuj się

Opis

Kancelaria adwokacka specjalizuje się w pomocy prawnej udzielanej przedsiębiorcą w tym w zakresie prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego gospodarczego. Niemniej jednak mimo podejmowania się obrony oskarżonych w tych dziedzinach prawa karnego nie jest obce prowadzenie procesów karnych w związku z popełnieniem innych przestępstw. Takich jak: wypadek komunikacyjny, rozbój kradzież. Adwokat reprezentuje również w procesach karnych pokrzywdzonych działając w ich imieniu w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.