POZIOMY FILTR WORKOWY

Opis

Poziome modułowe filtry workowe są nowoczesnymi urządzeniami, wykorzystywanymi do odpylania zanieczyszczonych gazów przemysłowych. Spełniają one jednocześnie warunek techniczny, jakim jest wysoka skuteczność odpylania, jak i ekonomiczny, dotyczący niskich nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. KORZYŚCI Zapewniają spełnienie europejskich wymogów skuteczności odpylania. Poziome filtry workowe, które oferujemy umożliwiają ograniczenie stężeń pyłów w gazach oczyszczonych nawet poniżej 1 mg/m3. Uzyskiwanie wymaganego przez Klienta poziomu emisji może być również realizowane etapowo, poprzez rozbudowę posiadanego filtra w zależności od zaostrzających się norm ochrony środowiska. Nasza filozofia budowy filtrów pozwala inwestorom ponosić niższe nakłady finansowe, dostosowane do obowiązujących w danej chwili przepisów. Gabaryty instalacji z zastosowaniem tych filtrów są znacznie mniejsze od instalacji z filtrami tradycyjnymi - pionowymi.

Oczyszczanie powietrza - aparaty i urządzenia
  • filtr poziomy workowy
  • odpylanie
  • oczyszczanie spalin

Inne produkty tej firmy