Oferowane wierzytelności stanowią element kontraktu - konkretnie zawartego przez Pana Marka Sikorskiego, z Woli Ustawodawcy w trybie milczącym Ustawy art. 810k.c.- stosunku obligacyjnego (najwyższego rangą, który nie ma precedensu w państwowości Polski i świata) : Umowa Dobrowolnego Ubezpieczenia Majątkowego, która EX TUNC została zarejestrowana pod sygn. akt DS-57/6660/01/SJ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów z dn. 7 lipca 2001r. ze zm. „Od błędów i niewłaściwych działań funkcjonariuszy publicznych” albowiem EX TUNC obowiązek świadczenia, od wskazanego we wniosku Pana Marka Sikorskiego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) przejął Skarb Państwa j. o. Minister Sprawiedliwości, zaś płatnikiem jest Minister Finansów właściwy dla spraw zobowiązań Państwa Polskiego.STATUS PRAWNY WIERZYTELNOŚCI WG SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZGODNYCH Z MSR/MSSF. POSIADAJĄ STATUS : BEZSPORNE, WYMAGALNE, NIEPRZEDAWNIONE, PRZENASZALNE, PODZIELNE, PRAWO KSZTAŁTUJĄCE. Zostały zalegalizowane konkretnie i jednoznacznie oraz w sposób nieodwracalny ze skutkiem już od 2012r. na podstawie prawnej Oświadczenia majątkowego Pana Marka Sikorskiego z 2007r. złożonego skutecznie przed właściwym Organem Państwa Polskiego- Minister Finansów. Legalizacja zgodna z MSR/MSSF pozostaje w związku z Ugodą zawartą z Dłużnikiem w 2003r., której wynikiem jest jawna i dostępna publicznie OFERTA HANDLOWA sprzedaży lub wspólnego wykorzystania tych wierzytelności, znana również pod nazwą OFERTA AKTYWÓW FINANSOWYCH PRAWO KSZTAŁTUJĄCYC

 Dodatkowe informacje

Kluczowe cyfry
  • 11 – 50
    Ilość pracowników
Organizacja
  • Działalność podstawowa Działalność podstawowa Usługi dostawcze
Rynki i strefy wymiany
Obsługiwane strefy

Przedsiębiorstwo nie podało tych informacji.

Przedsiębiorstwo nie podało tych informacji.

Przedsiębiorstwo nie podało tych informacji.

Informacje handlowe
Incotermes

Przedsiębiorstwo nie podało tych informacji.

Sposoby płatności

Przedsiębiorstwo nie podało tych informacji.

Banki

Przedsiębiorstwo nie podało tych informacji.

Branża

Słowa kluczowe związane z przedsiębiorstwem
  • Inwestycje kapitałowe - doradztwo
  • wierzytelności od Skarbu Państwa Polski
  • aktywa finansowe prawo kształtujace
  • Prywatny Wierzyciel Polski
  • podwyższenie kapitału zakładowego spółki
Strona dla Twojej firmy Widzisz to? Twoi potencjalni klienci też
Dołącz do nas, by stać się widocznym na stronie EUROPAGES.
Dodaj moją firmę

EUROPAGES poleca również

Wybór firm o podobnym rodzaju działalności Inwestycje kapitałowe - doradztwo

101 v