PIONOWY FILTR WORKOWY

Opis

Pionowe filtry workowe stanowią linię tradycyjnych odpylaczy z workami mocowanymi w układzie pionowym. Przeznaczone są do odpylania gazów z pyłów suchych we wszystkich branżach przemysłu. Charakteryzują się możliwością oczyszczenia znacznych ilości gazów – nawet powyżej 1 000 000 m3/h. KORZYŚCI: -Zaawansowany sposób wprowadzania gazów do filtra powoduje ich równomierny napływ na wszystkie worki. -Ukierunkowanie części gazów na przepływ z góry do dołu wspomaga opadanie pyłów w komorze filtra. -Obustronne pozycjonowanie worków filtracyjnych poprzez zablokowanie możliwości ich przemieszczania eliminuje efekt zużycia mechanicznego w przypadku stykania się końców worków. Jest to bardzo ważne w przypadku stosowania długich worków. -Stosowanie nowoczesnego systemu regeneracji Twin-Jet umożliwia wykorzystanie do tego procesu również oczyszczonego gazu z komory czystej filtra. Zwiększamy w ten sposób „siłę” regeneracji przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia zewnętrznego sprężonego powietrza.

Oczyszczanie powietrza - aparaty i urządzenia
  • pionowy filtr workowy
  • worki filtracyjne
  • oczyszczanie spalin

Inne produkty tej firmy