Opis

Usługa polega na wykonywaniu na rzecz klientów czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z istoty rzeczy czynności te są wykonywane na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Dotyczą szerokiego obszaru działań począwszy na doraźnym udzielaniu porad prawnych a skończywszy na reprezentacji przedsiębiorcy w postępowaniu sądowych i przed organami administracyjnymi. Chronologicznie pierwszymi czynnościami na rzecz klientów jest opiniowania, analiza umów gospodarczych zawieranych w związku z funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Jest to niezwykle istotna czynność mająca każdorazowo na celu pełne zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy - wykonania na jego rzecz umowy - poprzez wykorzystanie takich instrumentów jak: zastaw, zastaw rejestrowy, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie. Kolejnymi jest zastępstwo przed sądami gospodarczymi i rejestrowymi. Dodatkowo adwokat zapewnia obsługę korporacyjną spółek handlowych - projekty uchwał, regulaminów, statutów spółek

Doradztwo dla przedsiębiorstw
  • adwokat prawo gospodarcze
  • kancelaria obsługa prawna spółek
  • obsługa umów handlowych

Potrzebujesz informacji od sprzedawcy?

Podziel się na: