Opis

Kancelaria prowadzi obronię klientów przed zarzutami stawianymi w związku z zarzutem popełnieniem przestępstw zwłaszcza związanych z obrotem gospodarczym w tym przestępstw oraz wykroczeń karnoskarbowych.Wyjściem z kłopotów w takich sytuacjach jest najczęściej powierzenie prowadzenia spraw właściwej osobie - obrońcy. Inną kategorią jest udzielanie pomocy prawnej przedsiębiorcom w sytuacji dopuszczenia się przez kontrahenta umyślnego przestępstw na jego szkodę i dochodzeniem odszkodowania na gruncie prawa karnego w procesie sądowym. Dlatego też usługa ta jest dedykowana przedsiębiorcom mającym kłopoty ze swoimi kontrahentami na tle nienależytego wykonywania przez nich ciążących zobowiązań cywilnoprawnych. Kancelaria pomaga przedsiębiorcom i firmom w sytuacji powstania sporów z organami administracji skarbowej - Urzędem Skarbowym i Izbą Skarbową - na gruncie prawa podatkowego, a zwłaszcza w sytuacjach podejrzenia popełnienie przestępstw i wykroczeń skarbowych na szkodę Skarbu Państwa.

Doradztwo dla przedsiębiorstw
  • karne sprawy adwokat
  • adwokat sprawy karnoskarbowe
  • kancelaria obrona oskarżonego

Potrzebujesz informacji od sprzedawcy?

Podziel się na: