Mieszalnik strumieniowy YSTRAL - Maszyna dyspergująca o wysokim gradiencie ścinania zgodnie z zasadą rotor-stator

Web icon
Skontaktuj się

Opis

Mieszalnik strumieniowy YSTRAL spełnia wszelkie wymagania dotyczące kompletnego i jednorodnego wymieszania zawartości pojemnika. Skuteczne mikro- i makro-mieszanie całej zawartości pojemnika bez wprowadzania powietrza. Całkowita wymiana masy na wszystkich poziomach zbiornika dzięki pionowemu mieszaniu. Do 90% użytej energii jest zamieniane na przepływ pionowy - bez rotacji zawartości zbiornika. Nawet z ciężkich osadów dzięki ukierunkowanym prądom wytwarzana jest zawiesina. Obracające się części są zabezpieczone przed niezamierzonym dotknięciem. W przypadku otwartych pojemników nie jest konieczne ich mocowanie. Szybkoobrotowy rotor otoczony statorem generuje skierowany w dół strumień prowadzący, który kieruje strumień cieczy bezpośrednio na dno zbiornika. Strumień dzieli się na dnie zbiornika i generuje przepływ w górę po zewnętrznej ścianie. Na powierzchni strumień cieczy jest kierowany w kierunku dna zbiornika.

Informacje o produkcie

Wydajność
0,5 – 55 kW
Kołnierz łożyska
Aluminium, stal szlachetna 1.4404
Napięcie
230 / 400 V, 50 / 60 Hz
Element zanurzany
Stal szlachetna 1.4404 (AISI 316 L)