Mieszalnik strumieniowy YSTRAL

Maszyna dyspergująca o wysokim gradiencie ścinania zgodnie z zasadą rotor-stator

Opis

Mieszalnik strumieniowy YSTRAL spełnia wszelkie wymagania dotyczące kompletnego i jednorodnego wymieszania zawartości pojemnika. Skuteczne mikro- i makro-mieszanie całej zawartości pojemnika bez wprowadzania powietrza. Całkowita wymiana masy na wszystkich poziomach zbiornika dzięki pionowemu mieszaniu. Do 90% użytej energii jest zamieniane na przepływ pionowy - bez rotacji zawartości zbiornika. Nawet z ciężkich osadów dzięki ukierunkowanym prądom wytwarzana jest zawiesina. Obracające się części są zabezpieczone przed niezamierzonym dotknięciem. W przypadku otwartych pojemników nie jest konieczne ich mocowanie. Szybkoobrotowy rotor otoczony statorem generuje skierowany w dół strumień prowadzący, który kieruje strumień cieczy bezpośrednio na dno zbiornika. Strumień dzieli się na dnie zbiornika i generuje przepływ w górę po zewnętrznej ścianie. Na powierzchni strumień cieczy jest kierowany w kierunku dna zbiornika.

Konstrukcja i obróbka mechaniczna - prace na zlecenie
  • Mieszanie strumieniowe
  • mieszanie
  • homogenizacja

Cechy charakterystyczne wyrobu

Wydajność 0,5 – 55 kW
Kołnierz łożyska Aluminium, stal szlachetna 1.4404
Napięcie 230 / 400 V, 50 / 60 Hz
Element zanurzany Stal szlachetna 1.4404 (AISI 316 L)

Inne produkty tej firmy