Medycyna regeneracyjna - operacje i zabiegi medycyny regeneracyjnej

Opis

Medycyna regeneracyjna jest to bardzo prężenie rozwijająca się interdyscyplinarna dziedzina, dzięki której już dziś powoli staje się możliwe pozyskiwanie do przeszczepów narządów wyhodowanych w laboratorium i regeneracja zniszczonych tkanek bezpośrednio w organizmie pacjenta. W Horizon Medical Center w bezpieczny dla pacjenta sposób poprzez liposukcję pobierana jest tkanka tłuszczowa po czym trafia ona do Banku Tkanek i Komórek Macierzystych gdzie izolowane są z tkanki i przygotowywane do przeszczepu komórki macierzyste. Zawiesina komórek macierzystych zostaje podana pacjentowi w wybrane miejsce zmienione chorobowo pod kontrolą USG przez lekarza prowadzącego. Komórki macierzyste mają dużą zdolność pobudzenia tkanek do regeneracji i przekształcanie się w zdrowie tkanki na miejsce zmienionych chorobowo. Klinika jako jedna z nie licznych w Warszawie posiada zgodę Ministra Zdrowia i Poltransplantu na wykonywanie zabiegów autologicznych wykorzystując komórki macierzyste.