INSTALACJE REDUKCJI NOX W SPALINACH

Opis

Oferowane przez INSTAL-FILTER SA efektywne systemy redukcji NOx to połączenie sprawdzonych technologii, opartych na wieloletnich doświadczeniach z innowacyjną techniką. Charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacji i wysoką dyspozycyjnością. Dla obowiązujących regulacji, INSTAL-FILTER SA posiada w swojej ofercie następujące technologie redukcji NOx: -->SNCR Selektywna niekatalityczna redukcja stosowana w wysokich temperaturach gazów spalinowych 850 – 1080°C -->SCR Selektywna katalityczna redukcja stosowana w niskich temperaturach gazów spalinowych 180– 470°C -->METODA ZESPOLONA Połączenie metody SNCR z metodą SCR Jako środek redukujący NOx, stosowane są: Mocznik – (NH2)2CO Amoniak – NH3 Woda amoniakalna – NH4OH Mając na uwadze aspekt ekonomiczny, istotne jest, aby redukować poziom NOx również metodami pierwotnymi.

Oczyszczanie powietrza - aparaty i urządzenia
  • odazotowanie
  • redukcja NOx
  • neutralizacja

Inne produkty tej firmy