Dekanter OSE

Wirówka dekantacyjna do zagęszczania osadu ściekowego

Opis

W procesie rozkładu w oczyszczalni ścieków powstaje nieustannie drobny osad biologiczny. Aby zagwarantować stabilność procesu rozkładu na biologicznym stopniu oczyszczania, osad zbierający się w osadniku wtórnym, zwany także osadem nadmiernym, zostaje usunięty i skierowany do wieży fermentacyjnej. Dekantery OSE firmy Flottweg zagęszczają osad, zanim trafi on do wieży fermentacyjnej. Oczyszczalnie ścieków osiągają zysk dzięki równomiernemu napełnieniu wieży fermentacyjnej i mogą w ten sposób optymalnie wykorzystać jej objętość. Dekanter OSE firmy Flottweg jest skonstruowany i dostosowany specjalnie do zagęszczania osadu nadmiarowego. Dzięki temu ta wirówka zagęszczająca osiąga znacznie lepszą jakość oddzielania niż inne wirówki. ► Maksymalna wydajność gazu dzięki stałemu napełnieniu wieży fermentacyjnej ► Optymalne zagęszczanie nawet przy zmieniających się warunkach w dopływie

Oczyszczanie wody - sprzęt i instalacje

Inne produkty tej firmy