Chłodnice obiegowe

Chłodzenie obiegowe dla większej wydajności

Opis

Chłodnice z obiegiem zamkniętym są projektowane zgodnie z wymaganiami klientów i zapewniają zgodność z ich specyfikacją dotyczącą wydajności. Nasze systemy żebrowane usprawniają wymianę ciepła umożliwiając mniejsze zużycie materiału przy zachowaniu wydajności. Elastyczność narzędzi doborowych umożliwia różne konfiguracje rur co pozwala spełnić nawet ekstremalne wymagania klientów. Posiadamy certyfikaty i dopuszczenia jednostek notyfikowanych co pozwala na projektowanie i produkcję chłodnic z obiegiem zamkniętym do wielu różnych zastosowań.

Chłodnictwo przemysłowe i handlowe - maszyny i urządzenia
  • Kompaktowe wymienniki ciepła
  • Technika klimatyzacyjna
  • Technologia chłodzenia

Inne produkty tej firmy