CYKLOFILTR

Opis

Cyklofiltry to urządzenia, które wykorzystywane są przede wszystkim w branży ciepłowniczej do odpylania kotłów rusztowych. Standardowy typoszereg CYKLOFILTRA typu ICF obejmuje wielkości od ICF1x630 do ICF8x800, w zakresie wydajności od 3 500 do 60 000 m3/h. Taki zasób urządzeń oraz możliwość ich szeregowej zabudowy pozwala na stosowanie cyklofiltrów zarówno dla odpylania kotłów o małej mocy (1 MW), jak i dla jednostek większych (50 MW). KORZYŚCI Niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne Wysoka skuteczność odpylania Długa żywotność urządzenia Możliwość częściowej recyrkulacji oczyszczonych spalin do kotła, celem zmniejszenia zawartości O2 i NOx Gwarancja uzyskania oczekiwanej emisji pyłów oraz bezproblemowej eksploatacji instalacji odpylania dzięki powierzchni filtracji odpowiednio dobranej do specyfiki odpylania kotłów Możliwość wieloetapowej realizacji inwestycji

Oczyszczanie powietrza - aparaty i urządzenia
  • cyklofiltr
  • odpylanie
  • oczyszczanie spalin

Inne produkty tej firmy