COST CARE CONSULTING SP. Z O.O.

Dotacje ZUS do BHP oraz odnawialne ? ród? a energii to nasze g? ówne specjalizacje. Zgodnie z nowelizacj? ustawy konkurs na popraw? warunków pracy og? aszany b? dzie przez Prezesa ZUS raz w roku. W momencie og? oszenia konkursu poznamy okre? lony w nim termin sk? adania wniosków o dofinansowanie projektu. Jednak termin ten nie mo? e by? krótszy ni? miesi? c od dnia opublikowania tego og? oszenia.Dla kogo przeznaczone jest dofinansowanie ZUS: W konkursie mo? e bra? udzia? p? atnik sk? adek, który spe? nia ? ? cznie nast? puj? ce warunki: 1) nie zalega z op? acaniem sk? adek na ubezpieczenia spo? eczne i ubezpieczenie zdrowotne; 2) nie zalega z op? acaniem podatków; 3) nie znajduje si? : w stanie upad? o? ci, pod zarz? dem komisarycznym, w toku likwidacji, w toku post? powania upad? o? ciowego lubw toku post? powania uk? adowego z wierzycielem. P? atnik sk? adek mo? e ubiega? si? o dofinansowanie projektu wi? cej ni? jeden raz, przy czym o kolejne dofinansowanie mo? e ubiega? si? po 3 latach od dnia wyp? aty przez Zak? ad ca? o? ci ostatniego dofinansowania.

Strony internetowe przedsiębiorstwa

 • wwwStrona główna
 • wwwStrona katalogowa
 • wwwStrona witryna

Czy to jest Twoje przedsiębiorstwo?

Dodaj strony internetowe by spotęgować swoją widoczność.

Poproś o kosztorys

działalność

Słowa kluczowe związane z przedsiębiorstwem

 • Doradztwo dla przedsiębiorstw
 • dotacje
 • analiza kosztów
 • Consultation on renewable energy
 • doradztwo ds. energii słonecznej

 Dodatkowe informacje

Edytuj treści związane z moim przedsiębiorstwem

Kluczowe cyfry

 • 11 – 50
  Ilość pracowników

Organizacja

 • Działalność podstawowa
  Działalność podstawowa
  Usługi dostawcze

Rynki i strefy wymiany

Obsługiwane strefy

Przedsiębiorstwo nie podało tych informacji.

To przedsiębiorstwo nie podało jeszcze informacji o swoich strefach importu i eksportu

To przedsiębiorstwo nie podało jeszcze informacji o swoich strefach importu i eksportu

Informacje handlowe

Incotermes

Przedsiębiorstwo nie podało tych informacji.

Sposoby płatności

Przedsiębiorstwo nie podało tych informacji.

Banki

Przedsiębiorstwo nie podało tych informacji.

Podobna strona dla Twojej firmy? I Ty też daj się znaleźć. Łatwo stwórz swoją stronę, by zindeksować swoją firmę na witrynie EUROPAGES. Dodaj swoją firmę

EUROPAGES poleca również

107 v