The B2B sourcing platform

Blachy 30HGSA, 30ChGSA

Blachy gorącowalcowane i zimnowalcowane

Opis

Firma oferuje blachy gorącowalcowane i zimnowalcowane w gatunku 30HGSA, 30ChGSA, produkcji rosyjskiej i polskiej.

Strona internetowa