Opis

Produkt hamujący proces fermentacji masłowej i zagrzewania się kiszonek - zwłaszcza w kiszonkach produkowanych w rękawach foliowych.

Mieszanki paszowe dla bydła i drobiu