POWRÓT DO REZULTATÓW

Windykacja wierzytelności
Podejmowanie działań w celu odzyskania wierzytelności z zawartych kontraktów  - KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT SEWERYN PYTLEWSKI

Opis

Szereg czynności mających za cel uzyskanie dla klienta środków pieniężnych należnych mu od kontrahenta. Usługi w tym zakresie polegają na wnikliwej analizie stanu majątkowego nierzetelnego podmiotu, a następnie wdrożenie czynności ukierunkowanych na uzyskanie jak najwyższego zaspokojenia wierzytelności z jego majątku. W początkowej fazie poprzez działania polubowne, a następnie podejmowane na drodze sądowej i komorniczej. Zwykle z wykonywaniem tej usługi wiąże się wiele czynności na kilku płaszczyznach ukierunkowane na zaspokojenie interesu klienta.

Doradztwo dla przedsiębiorstw
  • windykacja nieuregulowanych płatności
  • należności dąbrowa górnicza
  • przedawnienie należności
Podziel się na: