POWRÓT DO REZULTATÓW

Ochrona podmiotów na gruncie prawa karnego
Usługa ta dotyczy także pomocy prawnej dotyczącej prawa karnoskarbowego  - KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT SEWERYN PYTLEWSKI

Opis

Czynności polegające na obronie przed zarzutami związanymi z popełnieniem przestępstw zwłaszcza związanych z obrotem gospodarczym w tym przestępstw oraz wykroczeń karnoskarbowych. Wyjściem z kłopotów w takich sytuacjach jest najczęściej powierzenie prowadzenia spraw właściwej osobie - obrońcy. Inną kategorią jest udzielanie pomocy prawnej przedsiębiorcom w sytuacji dopuszczenia się przez kontrahenta umyślnego przestępstw na jego szkodę i dochodzeniem odszkodowania na gruncie prawa karnego w procesie sądowym.

Doradztwo dla przedsiębiorstw
  • karne sprawy adwokat
  • adwokat sprawy karnoskarbowe
  • kancelaria obrona oskarżonego
Podziel się na: